ב"ה
נר מצוה

על נר חנוכה


המהר"ל מפראג

על נר חנוכה. כל המעייניים בו יהיו נהנים. ותמיד עליו יהיו פונים

כי בו נודעו דברי חכמים הנאמנים. וטוב טעם ודעת יהיו קונים.

ועליו יהיו אומרים ועונים. ברוך המלמד דעת וחכמת

נבונים. לאוהבי אמת ודברים כנים. ולהאיר

בגלות עינינו. ולדורות הבאים אחרינו.

כי בו ימצא מרגוע לנפשנו.

ועל מבועי מים ינהלנו.

ופדויי י"י ישובון

לארצנו.ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף להורות לפניו גשנ"ה

ג ופניי
ש כליי
נ פשיי
ה כלמתחיל
א ב ג ד ה ו ז ח ט י י א י ב י ג י ד ט ו ט ז י ז י ח י ט כ כ א כ ב כ ג כ ד כ ה כ ו כ ז כ ח
חזרה למאגר תורני


עיצוב וביצוע על ידי
צל הרים
to Sharei Shechem site