עלון חג השבועות-

ו' סיון ה'תשס"ד

 

 

 

 

אור חדש על ציון

דבר ה' אל הרועה הנאמן: "הנה אנכי בא אליך בעב הענן (שמות י"ט, ט), בא ללמד לדורות, כי עב הענן המסתיר את האור העליון, הוא הוא הענן המכין את התגלותו של האור.

וכל הקשורים בקדושת ישראל, בקדושתה של תורה, שהיא מקור הגאולה, יבינו וידעו כי מעב הענן המסתיר את האור האלקי, תצא אורה אשר תופיע על הנשמות כולן. וסופה של ההסתרה הזאת תהיה ההופעה האדירה הנצחית "למען ישמע העם בדברי עמך וגם בה יאמינו לעולם", "ומאופל וממסתור עיני עורים תראינה" (ישעיה כ"א, י"ח) באור חדש על ציון ועל מקראיה.

                                                               הרב אברהם יצחק הכהן קוק (מועדי הראי"ה)

 

 

הלכות חג השבועות

ערב חג

           נוהגים לטבול במקוה לקראת החג. ואם אינו יכול, ישפוך על גופו תשעה קבין מים (כ – 13 ליטר) ללא הפסקה.

           הקוטפים ענפי אילנות ופרחים להעמידם בביתם או בבית הכנסת, יזהרו מלקצוץ עצי פרי וכן מלקצוץ בלי רשות.

           משתדלים להתפלל ערבית ולקדש עד שיהיה לילה ודאי כדי לקיים במ"ט ימי הספירה "תמימות תהיינה".

           כאשר שבועות חל ביום שישי, יש להכין עירוב תבשילין ביום חמישי, שהוא ערב חג. נוסח אמירת הברכה מובא במחזורים.

הדלקת הנר

           לכתחילה עדיף להדליק את הנרות לפני השקיעה, ובדיעבד אפשר אף לאחר שנכנס החג, אך אז יש להעביר מאש קיימת. וכן יש להניח את הגפרור עד שיכבה מאליו.

           המדליקה ביו"ט תזהר שלא להמיס תחתית הנר ע"י אש. אבל מותר לגרד בסכין את שארית הנר הקודם.

           מברכים שהחיינו בעת הדלקת נר של יו"ט, ויש מהספרדיות שהסתמכו על שהחיינו שאומרים בקידוש.

ליל שבועות

           המנהג להיות נעורים בליל שבועות ולעסוק בתורה הוא מנהג קדום ונזכר כבר בזוהר הקדוש (אמור צח.). ומי שעייף ואינו יכול לעסוק בלימוד, עדיף שישן ויקום רענן לתפילת שחרית. וברור שהשינה עדיפה על שחוק, קלות ראש ושוטטות ואז נאה להם השינה והנאה לעולם (היעב"ץ וכן בא"ח במדבר ג')

           לומדים בסדר תיקון ליל שבועות אשר תיקנו רבותינו המקובלים. אך יש שלומדים תורה במה שליבם חפץ ויש שנהגו ללמוד בספר המצוות לרמב"ם ו"הרבה פתחים למקום".

           הספרדים נהגו לקרוא קריאת שמע לפני נקודת חצות.

           האשכנזים יכולים להקדים קריאת מגילת רות כבר מזמן עלות השחר (4:10) או לדחותה למנחה, אם חוששים שירדמו בעת קריאתה בשחרית.

ברכות השחר

           מי שלא ישן כל הלילה. לאשכנזים: רשאי לברך כל ברכות השחר פרט ל"אלהי נשמה", ברכות התורה ו"המעביר שינה" – אותן ישתדל לשומען מחברו שישן. ואם לא מצא חבר שישן יאמרם בעצמו. כמו כן אינו מברך על נטילת ידיים אלא לאחר שנפנה לצרכיו סמוך לשחרית. לספרדים: משעבר חצות הלילה רשאי לברך בעצמו כל ברכות השחר, בעוד ברכות התורה רצוי לברכן רק אחרי עלות השחר. ברכת על נטילת ידיים לא יברך אם לא ישן.

תפילת שחרית

           העומדים בעת קריאת עשרת הדברות, עדיף שיעמדו כבר בתחילת קריאת העולה שנתכבד בקריאתה, כדי שלא יראה שרק זה עיקר התורה.

מאכלי חלב

           המנהג לאכילת מאכלי חלב הוא זכר לקרבן המיוחד לשבועות שתי הלחם (רמא ס' תצד) או משום לזיכרון הר סיני הנקרא הר גבנונים ועוד טעמים.

           יש נוהגים לאכול בתחילת הארוחה מאכלי חלב ואח"כ לפנות את השולחן, לנקות את הפה, לשטוף את הידיים ולערוך שולחן למאכלי בשר. ויש שנהגו לאכול רק מאכלי חלב בארוחה אחת או בכולן.

           האוכלים גבינות רכות, שמנת וכיו"ב – מנקים את פיהם וידיהם ואוכלים מיד אח"כ מאכלי בשר. אך האוכלים גבינות קשות הנתקעות בין השיניים או גבינות שהבשילו זמן רב וטעמן נמשך בפה – צריך להמתין יותר. כאשר נהגו להמתין שעה כנגד גבינה שהבשילה במשך חודש, ושעתיים כנגד גבינה שהבשילה במשך חודשיים ושש שעות כנגד גבינה שהבשילה במשך ששה חודשים ויותר, כדוגמת גבינת "מרעה" "קצ'קבל" או "גלעד" של טנא נוגה.

           רוב הגבינות הצהובות העממיות הנמצאות בשוק מבשילות באופן מהיר ע"י חומרים שונים שמוסיפים להן. לכן דינם כגבינות רכות. אך יש שנהגו להחמיר ולהמתין עליהן שעה עד לאכילת בשר.

           האוכל בורקס או שאר כיסונים – מברך על המחיה רק אם אכל כזית (30 סמ"ק או 30 גרם) מאפה בלי המילוי.

           עוגת גבינה שרובה מקמח – מברכים עליה מזונות. אך אם שמו בה רק מספר כפות קמח להחזיק ולדבק העוגה, ואין הקמח דומיננטי – יברכו עליה שהכל ולאחריה בורא נפשות.

           אם רק בתחתית העוגה שמים בצק דק כתשתית לעוגה, אך רובה מלמעלה מחומרים אחרים – יש לברך מזונות על התחתית ועל השאר - שהכל,  כדין גלידת "קסטה".

           פיצה העשויה בצק כמו של לחם ועליו שמו רסק עגבניות וגבינה צהובה – ברכתה "המוציא" ובסופה – ברכת המזון. אך אם טעמה שונה, כגון: שהוסיפו לבצק שמנת, ביצים, שמן וכיו"ב – מברכים עליה מזונות.

           גם פיצה שצריך לברך עליה מזונות, אם אוכל ממנה כשלוש מנות פיצה (230 גרם) – דינה כדין הקובע סעודתו על מזונות שצריך נטילה והמוציא.

שפיכת מים

           מנהג זה מקורו בארצות המזרח, שנהגו לשפוך מים או כביטוי לכריתת ברית עם הקב"ה, כפי שעשה שמואל הנביא. או להראות בטחוננו בקב"ה – שהמים שירדו לנו בחורף  יספיקו לנו עד החורף הבא.

           נראה שמנהג זה שבתחילתו נתקיים בשפיכת מעט מים על הרצפה – הפך לצערנו למנהג אלים של שפיכת מים על עוברים ושבים וגרימת נזקי גוף ורכוש, בסכנת התזה על שקעי חשמל, ועבירה על השקיה ביו"ט, ולכן עדיף להימנע ממנהג זה.

קריאת תהלים

           דוד המלך נולד בעצרת וכן מת בעצרת, ולכן נוהגים לקרוא תהלים בשבועות.

           יש קוראים את כל ספר תהלים ויש שקוראים מספר פרקים כפי כוחם וכל לבבות דורש ה'.

 

                                                                                                נתן חי

הדף מוקדש לעילוי נשמת חמי ירחמיאל איתמר בן יצחק ז"ל.

ברכות ואיחולים... ברכות ואיחולים... ברכות

 

 

 

 

 

הודעות מלשכת הרב

           שוק הירקות באריאל – קשה לסמוך על כשרות מוצריו גם אם יש שלט המציין שיש השגחה, כי רמת אכיפת הכשרות באריאל רופפת ביותר. אפשר לקנות בחנויות המזון באריאל רק מוצרים סגורים מתוצרת הארץ. וגם זה רק מחברות ידועות. כמו כן יש שם מספר מקומות אשר נבדקו באופן נקודתי כמו מאפיית סולטן אשר ההשגחה שם טובה.

           כושרות – יישר כח למשפחת ברדה וכן לזוג הצעיר מרים ויהודה קרקו אשר דאגו להזמין השגחת כשרות מיוחדת של "כושרות" להשגיח על המאכלים בחתונתם ומנעו מספר מכשלות חמורות מהציבור, וזאת למרות שעל האולם יש השגחת מהדרין.

           הזורעים זרעי מאכל, כגון: חיטה, חומוס וכיו"ב צריכים להפריש מהם תרו"מ לפני הזריעה אם הם ראויים למאכל אדם.

                                                                                         נתן חי

משולחנה של רכזת הקהילה

במוצאי יום ירושלים התאספנו בביתי נשים צעירות וותיקות לערב של היכרות בסימן ירושלים. תודה רבה לסיגלית חושן על משחק ההיכרות, לועדת תרבות על העבודה ובמיוחד להדס אליהו על ההשקעה. היה מצויין. מי שלא הגיעה הפסידה...

ערב הנשים הבא נקבע לי"א בסיון בסימן דרמה יוצרת. פרטים בהמשך.

           נשים המעוניינות לפתוח מחדש את חוג האירובי – התעמלות נשים, מוזמנות לפנות אלי.

           חבורת זמר גב ההר לנשים ולנערות יצאה לדרך. את הקבוצה מנחה מירב ברנר שהיא מנחת מקהלות מקצועית. הרשמים מהפגישה היו מצויינים. נשמח אם מאיתמר תהיה נציגות גדולה יותר. החוג מתקיים בימי שלישי בין השעות 20:00-22:00 במנהלת. ניתן לפנות אלי לפרטים נוספים. הצטרפי לחויה המוזיקלית.

           שעורי נשים בשבועות: בליל שבועות יתקיים שעור בשעה 22:15  עם הרב יעקב כהן. בשבועות אחר הצהרים יתקיים שעור עם ברק מלט. פרטים נוספים לגבי השעות והמיקום יפורסמו על גבי לוחות המודעות. תודה ללאה ליפשיץ על ארגון השעורים.

           צעדת גלעד: ביום חמישי, אסרו חג שבועות, תיערך צעדה לזכר גלעד הי"ד. הצעדה תתחלק לשני מסלולים: מסלול רגלי בדרך נוחה למשפחות (עם מנשאים) ויפהפיה, מהר ברכה לחוות גלעד. מסלול אופניים: מצומת יצהר לחוות גלעד. בחווה ישאו דברים לזכרו של גלעד ויתקיים הפנינג משפחתי.

      הסעה לצעדה תצא ב-14:15 מהתחנה.

      נוכחותנו זכות - איש בל יעדר.

      ילדים המעוניינים להסיע את האופניים לתחילת המסלול, יפנו לדוד חי להרשמה.

                                                                    שנזכה לקבל את התורה באמת ומתוך שמחה

                                                                                            דרור

20 שנה לאיתמר

נהניתי מאוד לקרוא את העלון החגיגי שיצא לקראת יום העצמאות ה-56 למדינתנו. ברוכי בני כתב 20 טעמים למה כיף לגור באיתמר ? הייתי מוסיפה עוד מספר טעמים לכותרת הנ"ל (אפשר לדעתי להגיע לפחות ל-120 טעמים עוד לפני שהישוב יהיה בן 120).

והטעם העיקרי הוא הייחוד והיחד.

את "היחד" ראינו שבא לידי ביטוי בעת צרה וב"ה בעתות של שמחה. את הייחוד אנו רואים על כל צעד ושעל, כיצד לכל אחדות יש לו את הכח היחודי שלו, ומכח זה הוא מפיק את המירב לתועלת הישוב.

הכח היחודי בא לידי ביטוי בחגיגת ה-20 הנפלאה שחגגנו בערב יום העצמאות, בצעדת ל"ג בעומר לזכרו של מתן זגרון כהי"ד. וכמובן שקצרה היריעה מלפרט. גם הישוב איתמר הוא יחיד ומיוחד בישובי גב ההר.

טעם נוסף למה כיף לגור בישובנו ?

שיעורי הנשים שמתקיימים בכל שבת עם הרבנים שבישוב או אורחים מבחוץ. שעורים אלו משמשים דלק לששת ימי המעשה הבאים אחריהם. וזהו המקום להזמין את הנשים (כולל הצעירות) לבוא ולהנות עמנו בכל שבת מחדש.

ולקראת חג השבועות הממשמש ובא, כולנו תפילה שנזכה לקיים את הפסוק המופיע במעמד הר סיני: "ויחן שם ישראל – כאיש אחד בלב אחד"

                                                                                 חג שמח

                                                                               שושי אודסר

איפה איתמר ?

חויות מצוות ההיגוי

לפני חגיגות העשרים לאיתמר, התכנסנו: שושנה, עופר, נתנאל ואני, לחשוב ביחד מה להעלות בסרט.

מחשבה ראשונה היתה – סרט שיעלה את המורל. מצד אחד שלא יצבע הכל בורוד ומצד שני שישקף את המציאות בישוב. ואז העלה עופר את הרעיון של אלעזר שמחפש את איתמר אחיו ובכך להביע את הרעיון של מה זה איתמר ? מי אנחנו ? ומהו צביונו של הישוב הזה ?

התסריטאי, אמציה האיתן, עשה עבודה נפלאה עם שחקן מקצועי שהצליח להעביר את העניין בצורה יפה, מצחיקה ונוגעת ללב.

יישר כח לעופר על הרעיון ולשושנה ודרור שליוו את השחקן ביום הצילומים (לפני פסח !).

ניתן יהיה לקנות את הסרט.

                                                                                            שרי

 

 

 

 

 

דברים לך, גלעד

דברים שנאמרו באזכרה שהתקיימה לזכר הנופלים ביום הזכרון בבית העלמין באיתמר ע"י ר' יצחק חמו

 

יום הזכרון,

 עוד שנה עברה,

באנו לזכור ולהיזכר.

אתה יודע,

 החורף ירדו גשמי ברכה.

וליום אחד כוסה הכל לבן.

אח"כ הכל היה פורח,

בשלל צבעים וריח.

הנערים משחקים במגרש

וצהלת תינוקות עולה מן הגן.

משפחות חדשות הגיעו

ועוד תינוקות יצאו לאויר העולם.

אתה היית אומר במשפט אחד:

עולם כמנהגו נוהג.

נכון, ובכל זאת,

אתה וחבריך אתנו בלב,

אבל לא ברמ"ח איברים.

לשמוע קולך בקריאת ההפטרה

ובתפילת מוסף של שבת.

להתגבר על כל תקלה ברכב.

לחלץ את שנתקע בדרך.

לתת מענה מלא אילתור ותושיה לכל בעיה.

לשמוע את כל מכשירי הקשר

 ולהחזיק ראש עם כולם.

להיות ראשון בשטח בכל קריאה או אירוע,

איתך עם הרבה הומור הכל קצר וקולע.

אנחנו ממשיכים כמוך לנסוע בדרכים

ונזכרים בך חזק כשעולים על דרך גלעד.

ממשיכים ללכת בדרכך,

מלאי גאוה, גבורה ואמונה.

גלעד,

בימים אלה צריכים אנו עזרה גדולה

 ממך ומחבריך שאתך.

וכפי שאמרה עליך הגר אשתך:

אתם מחלקת הסנגוריה שתחת כסא הכבוד.

למדו זכות על ישראל

והפילו תחינה לפניו לבטל מעלינו

כל גזרות קשות ורעות.

ואנחנו כאן מלמטה

נתאמץ בלהרבות אהבה ואחוה, שלום ורעות

דבוק חברים וגמילות חסדים.

נגביר חיל בתורה ובעבודה.

נשפוך כמים לבנו לפני ה'

שירחם עלינו ויושיענו.

גלעד,

אנו מתפללים לבריאות הוריך

להצלחת אשתך, בניך ובנותיך,

להצלחת הישוב

בתוך ישועתם של כל ישראל.

אמן.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סניף איתמר... סניף איתמר...

           בשבוע שעבר, לכבוד יום ירושלים, יצאנו בהמונינו (מעל 40 חניכים) לסיור בגבעת התחמושת ולצפיה בסרט על שחרור ירושלים. אכלנו פיצות ואח"כ נסענו לגן סאקר להשתולל קצת... – היה ממש מוצלח. וביום ירושלים יצאנו כמה בנות לריקודגלים המסורתי בירושלים.

           והשבוע ביום ראשון, אספו הבנים מצרכים לארגון "משביע לכל חי רצון" המחלק מזון למשפחות בירושלים ויש"ע. תודה לכל המשפחות אשר תרמו ! מקוים שבר"ח הבא הכמות תוכפל... לאחר איסוף המצרכים, צפו הבנים בסרט "עבודת נמלים".

           בעז"ה לכבוד חג השבועות מתוכננת תוכנית לילדי הסניף היקרים שלנו. אנא דאגו לשלוח אותם על מנת שהנוכחות תהיה מכובדת... שימו לב לפירסומים בלוחות המודעות.

           להורי הבנים בכיתות ד'-ה': לילדים מתקיימת בכל יום רביעי פעולה מאוד מושקעת ולצערנו מספר החניכים המגיעים מועט. ולכן אנחנו מכריזים ואומרים: כל יום רביעי בשעה 16:30 ליד המכולת – יש פעולה. אנא אנא אנא עודדו אותם להגיע (למרות שיש מחשבים בספרייה...)

           הורים יקרים ! לצערנו חלו כמה טעויות במיסים – ילדים אשר הגיעו לפעולות השוטפות במשך השבוע לא חוייבו כלל (10 ₪ לחניך). תיקנו השבוע טעות זו ולכן חייבנו רטרואקטיבית רק מה- 01/01/04. עמכם הסליחה. בדבר שאלות אפשר לפנות לציפי (רק בשעות קבלת קהל) או לרחלי.

           אנו מעוניינות לפתוח חדר הדרכה מושקע לסניף (מעין מרפ"ד). מי שיש לו פעולות טובות, חומר עיון, משחקי מתודות וכו' וכן חוברות הדרכה – נשמח מאוד מאוד לקבל.

                                                           חודש טוב ומבורך לנו ולכל בית ישראל וחג שמח

                                                                    צוות ההדרכה: יסכה ורחלי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סיום ספר תהילים

לנשים היקרות המתמידות והמסיימות בכל יום ספר תהילים – יישר כח והיו ברוכות.

רשימה מעודכנת – בתיבות. מי שמעוניינת להצטרף שתיצור קשר עם אסנת אלבז.

להלן רשימת הנשים, מעודכן לחודש אייר תשס"ד

 

א'-ח': פנינה סבן

ט': הדס אליהו

י'-י"ב: רבקה איזק,

            שושנה בהרב.

י"ג-י"ד: הדסה מידני

ט"ו-ט"ז: נעה כנרתי

י"ז-כ': חוה אבני

כ"א-כ"ג: אושרית חמו

                 שרונה רן

כ"ד-כ"ו: הדי נואמה

כ"ז-ל"א: רחל גורדון

ל"ב-ל"ו: אורלי סבח

ל"ז: נעה כנרתי

ל"ח-ל"ט: פזית חסידי

מ: ביתיה קדרון

מ"א: יפעת משולמי

מ"ב-מ"ד: מרים אשרי

מ"ה-מ"ו: סימה עידן

מ"ז-נ"ב: סיגלית מור יוסף

נ"ג: לאה ליפשיץ

נ"ד: צפורת לין

נ"ה-נ"ו: ורדה היימן

נ"ז-נ"ח: שירה בן צבי

        סיגלית חושן

נ"ט-ס"ה: אילנה קריספין

ס"ו-ס"ט: רינת כברה

ע'-ע"ג: שושי אודסר

ע"ד-ע"ז: אביגיל כהן

ע"ח-ע"ט: עפרה כהן

פ'-פ"ה: יעל הד

פ"ו-פ"ט: ורדה זגרון

                לאה ליפשיץ

צ'-צ"ב: אסנת אלבז

צ"ג-צ"ה: מירב סלאמה.

צ"ו-ק"א: ברכה ימין

ק"ב-ק"ה: רחל צימרמן

ק"ו-ק"ח: חן בן פזי

ק"ז-ק"ח: נעה כנרתי

ק"ט-קי"ז: שרה פרג

קי"ח: דבורה רקנטי

קי"ט (א'-ז'): שושי אביטן

קי"ט (ח'-ל'): אורנה הירשברג.

קי"ט (מ'-ש'): גלית רקנטי

קי"ט (ת) – ק"ל: איילה כהן

קל"א-קל"ב: לאה גולדשמיט

קל"ג: אסתר מילר

קל"ד: טלמור גורן

קל"ה-קל"ח: רחל דמארי

קל"ט= קמ"ד: שרה מלט

קמ"ה-ק"נ: שרה ברדה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הודעות... פרסומות... הודעות... פרסומות...